Kundklubbar ger många fördelar

Idag har nästan alla företag som säljer någon form av vara eller tjänst en kundklubb. Det är ett bra sätt att belöna trogna kunder vilket alltid är uppskattat. Belöningar och personligt riktade erbjudande bidrar till att skapa kundlojalitet. Tänk på att kundlojalitet bidrar till glada kunder och glada medarbetare. Erbjudande till befintliga kunder gör det också möjligt att öka säljmöjligheterna. Tänk på att konkurrensen om kunder idag är hård. Det behöver inte betyda dyra kampanjer och direktreklam via post utan kan idag göras enkelt digitalt.

 

Tänk brett och analysera vad dina kunder vill ha

Det är lätt att tro sig veta vad kunderna vill ha. Vad du tror dina kunder vill ha kanske inte alls stämmer. Därför är det viktigt att lägga tid på att analysera vad kunderna vill ha. Involvera även medarbetare som möter kunderna på daglig basis då de ofta får önskemål från kunderna. Dina medarbetare är dina ambassadörer, är de är trygga kommer du se en ökad försäljning. Nöjda kunder blir också ambassadörer då de kommer rekommendera just ditt företag. Är du osäker på hur du ska göra analysen kan du med fördel anlita ett proffs inom området.

 

 

Reklam, hur når du dina kunder bäst?

Det finns inget givet svar på den frågan. Du behöver veta vilken målgrupp dina kunder tillhör eller vilka kunder du vill nå. Vill du rikta dig mot personer mellan 18 och 25 är det via sociala medier som gäller. Är det målgruppen 65 år och över så kanske traditionella medier som tidning och radio fungerar bäst. Kvinnor och män har också olika preferenser så om du har kundregister dela upp dem per kön och se vad de köper. Idag är det dock viktigt att du sköter dina kundregister enligt dataskyddsförordningen GDPR. Vad som gäller hittar du på Datainspektionens hemsida. Det kan bli dyrt att bryta mot GDPR.