Låt någon annan sköta lagerhållningen

Håller din butik på att växa ur de lokaler ni i dagsläget har? Kanske vill ni expandera och utöka utbudet av varor? Om ni idag har ert lager av varor i de egna lokalerna så kan en expandering innebära att ni står inför en förändring. Ni inser att lagret är för litet för de planer ni har, och för att kunna fortsätta som ni tidigare gjort behöver ni då byta lokaler.

Ett alternativ till att byta till större lokaler kan vara att låta någon annan ha hand om ert lager av varor. Om någon annan tar hand om butikens lagerhållning slipper ni leta större lokaler till förvaring och kan istället använda den befintliga lokalen fullt ut som butikslokal.

 

 

Lagerlösning med utrymme för flexibilitet

Hos ett logistikföretag kan man få hjälp med lagerhållning utifrån de befintliga behoven. Företag som säljer logistiktjänster till många andra företag har stora lager där det finns utrymme för flexibilitet. 

Det gör att det är perfekt om man står inför en förändring i verksamheten och vill kunna testa sig fram. Skulle det visa sig att man vill göra någon ytterligare förändring i lagerbeståndet så går det troligtvis att ordna. I ett litet eget lager hade det varit svårare och man hade behövt vara mer säker på vilka behov man har redan från början. 

Bortsett från det praktiska i att kunna vara flexibel kan det också vara kostnadseffektivt. Om man ska hyra en egen lagerlokal är det inte säkert att det går att hitta en som stämmer överens med de exakta behoven. Så genom att istället kunna hyra exakt den ytan som behövs för de varor man ska lagra kan man spara pengar. Efter att ha funderat lite på hur ert behov ser ut just nu kan ni höra av er till ett logistikföretag som kan ge mer detaljerad information.