Kör säkert på en väg med vägmarkeringar

Om du någon gång har kört på en grusväg och fått ett möte så kanske du har upplevt ett visst obehag. En känsla av att du inte vet hur bred vägen är och om du och den andra bilen kommer kunna mötas utan att ni ska krocka eller att era backspeglar ska slå ihop. 

Ändå kan vägen vara precis lika bred som en väg som är asfalterad och har markeringar för varje fil. Då är det lätt att förstå varför det är så viktigt med vägmarkeringar som visar var varje fil är och hur du ska förhålla dig till annan trafik.

 

Vikten av att följa regler

Markeringar i vägen visar inte bara var respektive körfält är utan även risker som kan förekomma. När det är en heldragen linje, i stället för korta och åtskilda linjer, så betyder det att du inte får passera över den linjen. 

Är du ute på en väg och kör så kan det bero på att sikten är skymd för den körriktning som har en heldragen linje. Det kan vara en kulle eller en sväng som gör att du inte ska göra en omkörning på den sträckan. Viktigt är att du respekterar dessa heldragna linjer eftersom du annars kan vara med om, eller orsaka, en allvarlig olycka.   

 

Vägens eget språk

Med hjälp av vägmarkeringar går det att rikta, varna och informera trafikanterna på olika sätt. Därför är det också mycket viktigt att alla markeringar i vägen är utförda korrekt och på ett fungerande sätt. 

Det är även av största vikt att du som trafikant vet vad alla markeringar och skyltar betyder. En kunskap som du bör ha antingen du framför ett fordon, cyklar eller går. Alla som rör sig i trafiken ska följa de regler som finns för att hålla en olycksfri trafik som dessutom är fungerande.