Konsten att lösa problem

Har du en väninna som ständigt ältar samma oförrätter och som beklagar sig varenda gång ni ses? Du behöver inte lyssna på andras problem ideligen, utan be henne att kontakta någon för samtalsterapi. Som vän kan man visst lyssna och vara en bra medmänniska, men när någon hela tiden tar på sig offerkoftan och aldrig löser sina problem, har man rätt att slippa lyssna mer. Som vän kan man ge goda råd, men när folk har verkliga bekymmer, är det mycket bättre att de anlitar en professionell samtalsterapeut.

 

Inga känslomässiga band

En samtalsterapeut har inga släktmässiga eller känslomässiga band till sina klienter. Det gör att man kan få en utomstående, opartisk bedömning när man berättar om vad som tynger en. Man kan få goda råd, som är professionella också. I samtalsterapin kommer det ofta fram exempelvis relationsproblem med föräldrar eller syskon. Dessa nära släktingar ska man ju förhålla sig till och helst må bra tillsammans med, men det är också de närmaste relationerna som skaver mest. Man kan känna sig sårad och sviken. Man kan ändra inställning och sitt eget beteende mot släktingar, så att man kommer vidare och tänka klart igen.

 

Många olika tekniker som kan hjälpa

En samtalsterapeut kan, förutom att lyssna, också ge hjälp för klienten att komma in på nya tankespår. Man kan lära sig att agera mer självständigt i sociala situationer och få mer trygghet och självförtroende i möten med andra, och samtalsterapin kan ge en knuff i rätt riktning. Ibland är det nödvändigt att bryta vissa sociala kontakter, men man kan göra det medvetet och utan onödig frustration. 

Samtalsterapeuten kan också lära ut övningar i djupandning och avslappning, så att klientens känsla av stress minskar. Behöver du prata med någon är det lätt ordnat. Det finns samtalsterapi online, så du kan få hjälp var du än befinner dig.