Inte minst i pandemitider behöver vi hålla avstånd till varandra, och ett sätt att skärma av olika områden är att sätta upp skyddsbarriärer. Det gör man vid olika event, så ska du ordna en folkfest av typen loppmarknad, musiktävling eller hantverksmässa, är det klokt att ta kontakt med ett företag som är experter på avspärrningar. Tänk på köerna på tivoli, eller hur det ser ut vid en gate på en flygplats, så förstår du vikten av grindar och staket, även inomhus. Överallt där folk har en tendens att vilja trängas, är det enklare att hålla ordning med ett rättvist och effektivt kösystem.

 

Avstängda gator i staden

Släpper du in folk till en barnteaterföreställning i det fria, behöver området spärras av så att alla måste passera grinden och betala biljett. Men även på allmänna platser som gator och vägar behöver man ibland stänga av passagen för folk. När man till exempel har en stadsfest eller marknad spärras gator tillfälligt av och trafiken leds om. Då sätter man upp skyltar och staket som är lätta att ta bort efteråt. Betonggrisar och andra effektiva hinder finns det också att placera ut vid behov. Skyltar kan ange var tillfälliga parkeringsplatser finns, för att ta ett annat exempel.

 

 

Att skydda allmänheten

Vid vägarbeten och vägomläggningar behöver allmänheten information om var de får köra. Skyltar med information sätts upp. Avspärrningar kan också behövas för att ingen ska komma till skada. Barn får inte leka på byggarbetsplatser, och det finns fler riskfyllda miljöer som tillfälligt behöver stängas av för allmänheten, till exempel på grund av rasrisk. Även tjuvar stängs då ute från områden där det finns värdefulla byggmaterial eller maskiner. Ta kontakt med ett företag som är experter på skyddsbarriärer i Stockholm. Då kan du ta del av deras stora sortiment och få de rätta förutsättningarna för att kunna stänga av överallt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *