Att arbeta mot samma mål

03 april 2020 Lily Hansen
Att arbeta mot samma mål

I Sverige har vi en lång tradition av att organisera oss i grupper för att arbeta mot ett gemensamt mål. Det finns en mängd olika intresseorganisationer som exempelvis olika fackföreningar, hyresgästföreningar, arbetsgivarföreningar och företagarorganisationer. De är alla olika intresseorganisationer som talar för sin sak och vill nå ut med ett gemensamt budskap, för att försöka  påverka politiker och andra beslutsfattare, så att de fattar beslut som står i linje med intresseorganisationen och medlemmarna. Ibland har dessa intresseorganisationer även tidningar där de publicerar texter och reportage för att informera, och ibland även påverka, den allmänna opinionen. Ett exempel är tidningen Arbetet, politiskt oberoende men ägd av LO.

 

Olika företagarorganisationer

Företagarna är en intresseorganisation som lobbar för sin medlemmar som alla är egna företagare i olika branscher. Det är en partipolitisk obunden organisation som ägs av dess medlemmar. De arbetar för att förbättra förutsättningarna för att driva och utveckla företag i landet. Organisationen är uppdelad i lokal, regional och nationell. Företagarna syd i malmö är ett exempel på en lokal avdelning, medan Företagarna syd verkar på regional nivå. Företagarna syd är knutpunkten för sina medlemmar, som finns i Blekinge och Skåne, och arbetar för att stötta småföretag på lokala orter. 

 

Detta kan en företagarorganisation göra

Som medlem i Företagarna syd får man bland annat kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor rörande sitt företag. Det kan exempelvis handla om dåligt ingångna avtal, där man kanske blivit lurad, och hur man på bästa sätt kan ta sig ur dem. Men man kan även få hjälp med att kontrollera avtal innan de ingås och man skriver på. Andra medlemsförmåner är bra företagsförsäkringar, förmånlig faktureringstjänst och inkassotjänst med mera. Företagarna syd erbjuder även sin medlemmar olika utbildningar och seminarier som man kan ha nytta av som egenföretagare. Men man får även tips och information hur man verkar som en bra arbetsgivare. 

Fler nyheter

09 februari 2023

Brunnsborrning