Brunnsborrning

09 februari 2023 Maja Bergman Lindberg

Har du inte tillgång till kommunalt vatten på din fastighet? Då behöver du anlita ett pålitligt företag för att iordningställa en egen brunn som ger tillgång till rent vatten. Idag har ungefär en tiondel av Sveriges befolkning en egen brunn, och majoriteten av dessa brunnar är djupborrade. Brunnsborrning behöver utföras av en certifierad brunnsborrare om du vill känna dig helt säker på att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Marknaden för brunnsborrning har nämligen ökat kraftigt på senare år, vilket innebär en ökad risk för att stöta på mindre seriösa entreprenörer.

Vikten av att välja ett certifierat borrföretag

En brunnsborrning som inte utförs på rätt sätt kan medföra skador på din fastighet, och i värsta fall omfattande miljöproblem. Du kan också gå miste om utlovade energibesparingar. Därför är det A och O att välja ett certifierat borrföretag – på så vis kan du känna dig trygg i vetskapen att brunnsborraren har den kunskap och erfarenhet som krävs. Borrwik är ett av de få certifierade borrföretag som finns i Sverige idag. Företaget hjälper kunder i Västmanland och Örebro Län, och är alltså ett perfekt val om du behöver hjälp med brunnsborrning i Västerås. Borrföretag som är certifierade arbetar alltid efter en ledningsmanual och har minst en behörig brunnsborrare på plats när arbetet utförs.

brunnsborrning

Fördelarna med att skaffa en bergborrad brunn

I Sverige finns det i regel fyra huvudtyper av brunnar – filterbrunnar, grävda brunnar, rörspetsar och filterbrunnar. Den bergborrade brunnen förekommer i störst utsträckning, och det finns många faktorer som har lett till detta. En bergborrad brunn är först och främst den absolut säkraste vattenkällan om du har kommunalt vatten, och bara ett fåtal timmars borrning ger dig bra vatten i flera årtionden. Brunnen har ett mycket bra skydd mot föroreningar och påverkas inte heller inte av torrperioder, eftersom grundvattnet ligger så djupt. En borrad brunn är förvisso något dyrare att anlägga en exempelvis grävda brunnar, men kräver inte heller särskilt stort underhåll. Det är alltså sannolikt att du på sikt kan spara in den extra kostnaden.

Fler nyheter