Denna text riktar sig huvudsakligen till dig som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening eller på något annat sätt är ansvarig för någon annan slags kommersiell fastighet. Hur mycket tid behöver ni inte egentligen ägna er åt ekonomiska ärenden på era styrelsemöten?? Allt tycks handla om pengar, pengar och slutligen pengar. 

Saker och ting måste gå ihop. Bokföring och deklarationer får inte bli fel. Merarbetet om man får Skatteverket på halsen är helt enkelt inte värt det. Därför är det viktigare att varenda litet kvitto redovisas, att budgeten är detaljrik och följs och att varenda litet steg ni tar i verksamheten görs inom de uppsatta ekonomiska ramarna.  

Hur mycket tid är det egentligen över till att fokusera på era föreningsmedlemmar och hur ni kan utveckla er verksamhet? En vild gissning är att den är ytterst begränsad. Därför borde ni noga överväga om ni inte ska ta hjälp av ekonomisk förvaltning. 

 

 

Vad är ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning innebär i korthet och något förenklat att en specialiserad firma tar över ansvaret för ert ekonomiska och administrativa arbete. Ni “outsourcar” helt enkelt ert arbete kopplat till ekonomi och administration till en extern aktör som ser till att hålla koll varenda liten krona och redovisar och rapporter på regelrätta vis.  

Samtidigt så får ni i styrelsen helt plötsligt tid på att fokusera på sådant som kan ta verksamheten framåt och utvecklas. Förändringen blir otroligt påtaglig. Förvaltningsföretag använder sig idag i regel av väldigt moderna digitala system för att ha stenkoll på din ekonomi så att det bli översiktlig även för dig.  

Ekonomisk förvaltning innebär inte allt eller inget. Ni i föreningen kan själv välja vilka delar, eller alla delar, som ska läggas ut till förvaltning. Men beakta att för bostadsrättsföreningar i storstäder kan ekonomisk förvaltning i Stockholm vara en räddande faktor från att gå under. Läs mer här: http://tronnberg.se/tjanster/ekonomisk-forvaltning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *