Lyssna till visdomen i dig själv

Minns du vad du ville bli när du var liten? 
Läkare? Uppfinnare? Brandman?

Drömmarna var många och vissa av oss följde faktiskt våra visioner ända fram till mål. Andra av oss fann nya intressen när vi blev äldre medan några gav upp på sina drömmar och bara lät andras åsikter styra oss dit de ville.
Poängen är att det är svårt att vara sann mot sig själv och sina visioner. Samhället och omgivningen utöver en hård press på oss människor, vi är trots allt sociala djur som vill höra till en stam.
Det gör att vi ibland gör saker som vi vet inte rimmar med det vi känner inom oss själva.

Ju äldre man blir desto mer tenderar man också att stelna och sluta göra uppror mot denna omgivningens tyranni (för att vara dramatisk). Oftast handlar det helt enkelt om att man inte längre har tid och ro för att sätta sig ned och tänka efter. Framför allt handlar det kanske om att känna efter vad man egentligen vill.
Därför är det så viktigt att man faktiskt skapar sig själv utrymme till att göra detta.

Se till att röra dig i skog och mark där du ofta får vara ifred från vardagens påminnelser. 
Om det inte hjälper: Åk iväg och ta in på ett hotell över en helg så att du får tid att landa lite i dig själv. Mälarö Hotell ligger vid vattnet utanför Stockholm och via hemsidan http://malarohotell.se/ kan du lätt hitta ett boende som passar just dig.

På detta sätt får du möjlighet att knyta an till dig själv igen. Kanske till och med det där inre barnet som älskar att fåna sig och tro på det omöjliga. Det finns mycket visdom i det lekfulla och det naiva, som vi kanske avfärdar när vi har blivit gravt vuxna.