När döden kommer på oväntat besök

21 juli 2020 patrick pettersson

Det är aldrig någonsin ett trevligt besök att komma i kontakt med döden. Det finns aldrig en bra timing med dödsfall i ens omedelbara närhet. Det blir per automatik en process av sorg och nedstämdhet. Men det är också en process av mycket byråkrati, pappersarbete och jobb som måste göras. Förutom begravningsarrangemanget behöver det också göras en bouppteckning över den avlidne. Att en bouppteckning ska upprättas framgår enligt lag. Den innebär kortfattat att man skriftligt sammanställer alla tillgångar och skulder hos den döde och vem det är som ska ärva personen, både i form av släkt och vad som testamenterats. 

 

Ta hjälp av en jurist i tunga tider 

När man har förlorat en närstående är kanske det sista man vill tänka på just det byråkratiska pappersarbetet. Efter att ha mist en familjemedlem eller någon annan som stått en väldigt nära är det lätt att sympatisera med någon som framför allt vill få tid och utrymme att sörja. Då kan det vara ett rimligt alternativ att man överlåter bouppteckningen åt en jurist. Då lägger man bouppteckningen i händerna på en juridiskt kompetent person som reder ut alla tillgångar, skulder och arv åt en. På så vis får man sörja ifred och behöver inte lägga sin energi på pappersarbete.  

 

 

Bouppteckning även vid konkurs 

Det kan vara värt att nämna att det inte enbart är i samband med dödsfall som man upprättar en bouppteckning. Samma procedur med att skriftligen redovisa tillgångar och skulder för beslut om vad som ska hända med dessa sker även i samband med en konkurs. Vilket i sig faktiskt kanske kan liknas vid ett dödsfall. En verksamhet går inte runt och kan inte längre leva vidare på grund av finansiella omständigheter. Här är ett exempel på någon som kan hjälpa dig med bouppteckning i Sölvesborg: https://www.juristenjeppsson.se/bouppteckning/

Fler nyheter

09 februari 2023

Brunnsborrning