Polermedel är lite av en vetenskap

30 mars 2021 Lily Hansen

Polermedel är lite av en vetenskap och används för många typer av arbeten. Det kan vara för att polera bilen eller exempelvis båten. Polermedel används också inom industrin och andra områden. Vanligen går det att dela in polermedel i två kategorier.

När polermedel delas in i olika kategorier är det ofta kornstorleken som skiljer dem åt. Här tas det också hänsyn till hur kornen ändras under själva poleringsprocessen. En typ av poleringsmedel kallas för DAT.

DAT fungerar så att under tiden poleringen sker så minskar kornen i storlek. Det vill säga kornstorleken blir mindre allt eftersom poleringen sker. En annan variant av polermedel kallas för SMAT.

Vilket polermedel är bäst?

Polermedel av typen DAT har egenskapen att den behöver värmas upp. Så när du använder en polermaskin behöver du börja försiktigt. Varvtalet på maskinen ska vara lågt i början så du kan öka. Du ska heller inte använda för mycket tryck i början.

SMAT har egenskapen att kornstorleken inte ändras. Under poleringsprocessen förblir kornen då i samma storlek. Tekniken hur du ska använda polermedel av typen SMAT skiljer sig från hur du använder DAT.

När du använder polermedel av typen SMAT ska du sprida ut medlet över området. Du ska använda det lägsta varvtalet till att börja med. Efterhand ökar du varvtalet. Du kan räkna med att du behöver polera området upp till 6 gånger.

Med DAT kan det räcka att du polerar området bara två gånger. Mycket beror på vilket material du polerar och önskat resultat. SMAT låter dig arbeta med mer precision när det kommer till repor.

DAT har fördelen att det inte bryts ner och låter dig arbeta längre med samma mängd. Det är också bra att välja som polermedel om du har djupa repor. Är du osäker på vilken typ som är bäst kan du med fördel konsultera ett proffs. 

Fler nyheter

09 februari 2023

Brunnsborrning