Samtalsgruppers dynamik

Att mötas och utbyta erfarenheter kan vara en ovärderlig upplevelse, och leda till ökad självinsikt. Varje grupp som möts skapar sin egen dynamik och gruppenergi där varje deltagare är lika viktig. Om en grupps deltagare varierar blir därför upplevelsen av mötet olika från gång till gång – trots att syftet, samtalsämnen och gruppledaren är de samma. Om gruppens deltagare är de samma över tid blir skillnaden mindre. Då får deltagarnas möten en annan möjlighet att fördjupas, och det skapas en trygg social miljö där var och en öppnar upp sig i sin egen takt.

 

Manlig och kvinnlig balans

Det är viktigt att både män och kvinnor stärker sig själva genom introspektion. Men det är kanske mer vanligt med kvinnocirklar. Det krävs ofta stort mod att våga blicka inåt och genomföra den resa som det innebär att hela sig själv, och befria sig själv från alla livslögner. Då är det fint att ha människor omkring sig som delar den resan, och en ledare som delar med sig av sina insikter och emellanåt kan visa vägen. Andras berättelser väcker något inom en själv som sätter igång en emotionell och tankemässig process, vilken har en bearbetande funktion. Det är därför väldigt värdefullt att delta i en samtalsgrupp. 

När kvinnor möts

Det som kan vara positivt med en cirkel där bara kvinnor möts är att många kvinnor upplever samma utmaningar och har liknande livssituationer i vårt samhälle. Det blir en annan dynamik i gruppen om det är blandade könsroller, det vill säga både män och kvinnor – och det blir också en annan typ av dynamik om det bara är män. Att delta i en Kvinnocirkel i Nyköping kan leda till att man för första gången kan sätta ord på känslor och tankar som man kanske inte riktigt var medveten om att man gick och bar på från början.