Tandreglering på flera olika sätt

30 mars 2021 Lily Hansen

Tandställningen ansågs för några år sedan som något töntigt men så är det inte längre. Idag är det snarare coolt att ha metall eller räls i munnen. Fast utvecklingen har också gått framåt och för den som inte vill exponera sin tandställning för omgivningen finns det också både mindre synliga och helt osynliga varianter. 

Tandreglering är ofta nödvändigt av fler än en faktor. Dåligt självförtroende och minskat välmående kan bero på att man är missnöjd med sina sneda tänder. De ojämna tänderna, eller snarare bettfelet, kan också orsaka andra problem. 

Har man ett överbett kan man ha svårt att sluta läpparna och man kan även lättare skada tänderna om man exempelvis skulle råka ramla. Vid underbett kan man istället få svårt att äta och tugga eftersom de båda käkarnas tänder inte möts som de ska. Vid andra bettfel kan man även få små sår i munnen av tänderna. 

 

 

Först görs en undersökning av bett och käkar

Har man funderingar kring tandreglering ska man vända sig till en klinik som är specialiserad på ortodonti. Då görs först en noggrann undersökning av både bett och käkar, och man tar även röntgenbilder. Sedan scannar man in tänderna eller gör en avgjutning. Utifrån det insamlade materialet gör man sedan en bedömning och bestämmer vilken slags tandreglering som är lämpligast. 

Det finns flera olika typer av tandställningar och tandregleringsmetoder, som exempelvis vanlig räls, invisalign, osynlig tandställning, lingual tandställning, med flera. Alla har de sina för- och nackdelar och vissa av dem går att ta ut medan andra sitter fast. 

För barn och ungdomar är det gratis med tandreglering om den görs av nödvändiga orsaker som exempelvis bettfel. Som vuxen måste man oftast själv bekosta tandregleringen, fast många kliniker har förmånliga avbetalningsplaner. Men då prissättningen är fri kan det vara bra att också jämföra priser mellan olika tandvårdskliniker. 

Fler nyheter