Vad är modulbyggen?

26 april 2021 Lily Hansen

Ordet modulbygge är inte ovanligt i många sammanhang. I hela Europa börjar modulbyggen bli allt populärare. Framför allt eftersom det är en smidig lösning, och numera förknippad med bra kvalitet. Modulbyggen kan vara allt från hus till lokaler.

Modulbyggen är också en lösning när det gäller tillfälliga lokaler. Här kan det vara för att skolan ska saneras. Eller så behöver ett företag tillfälliga kontorslokaler. Standarden på modulbyggen är mycket hög.

Modulbyggen är dessutom en kostnadseffektiv lösning när det gäller tillfälliga lokaler. Konceptet är att allt finns i färdiga paket som lätt sätts upp. På så sätt sparar det tid och energi.

Hur kan modulbyggen vara miljövänliga?

En faktor är tillverkningen. Tillverkning av byggfärdiga lösningar görs i fabrik. Det gör att det inte förekommer långa transporter. Dessutom är svinnet minimalt då allt beräknas noggrant på plats. På byggplatsen blir det mindre arbete och mindre transporter.

För vid exempelvis husbyggen kan det behövas många tunga transporter. Modulbyggen transporteras färdiga. Modulbyggen är också många gånger återvinningsbara. Så dina tillfälliga lokaler kan återanvändas om och om igen.

Därför kan du med miljömedvetenhet välja att hitta färdiga lösningar. Flexibiliteten är stor och de går att skala upp och ned.

Vilka typer av lokaler finns?

Olika verksamheter ställer olika krav på lösningar. För skolan och förskolan ska det vara säkert att vistas i lokalerna. Gäller det vård så ska de vara lätta att rengöra. Hygien är mycket viktigt i offentliga lokaler.

När det gäller kontor finns det ofta behov av ljuddämpning. Det kan också behövas möjlighet att sätta upp möteslokaler. Dessutom kan det behövas utrymme för lunchrum. Därför ska du välja ett företag som är specialiserade på modulbyggen och lokaler.

Det går ofta att välja många olika typer av lösningar. Hur många kvadratmeter som behövs, och om det ska vara vinterisolerat. Ta gärna hjälp av experter för beräkningar.

Fler nyheter

09 februari 2023

Brunnsborrning