Vilka regler gäller för trädfällning i Lund?

28 mars 2022 patrick pettersson

editorial

Reglerna för trädfällning i Lund är de samma som på de flesta håll. Du har, med få undantag, rätt att ta ner träd på dina egna ägor. Dock har du ingen rätt att ta ner träd på ägor som inte tillhör dig, oavsett hur berättigat du tycker det kan vara.

Blir du påkommen med att ta ner träd på annans mark – inklusive kommunal mark – kan det bli rättsliga påföljder. Detta är inget som skyddas av allemansrätten. Du har rätt att samla grenar och kottar som ligger på marken, men du får inte göra något ingrepp på själva träden.

Vilka undantag gäller då för trädfällning i Lund på egen mark?

På egen mark har du stor frihet. Dock skyddar miljöbalken så kallade särskilt skyddsvärda träd.

  • Jätteträd. Då handlar det om både döda som levande träd. Som jätteträd räknas de träd som på det smalaste stället är minst en meter i diameter.
  • Mycket gamla träd. Här handlar det om träd som är minst 140 år. Inte heller dessa behöver vara levande för att vara skyddade. 
  • Grova hålträd. Även här spelar det ingen roll om trädet är levande eller dött. Om trädet har en diameter på minst 40 cm i brösthöjd och har en hålighet så är det skyddat.

 

trädfällning Lund 

Varför får jag inte ta ner trädet om det är dött?

För många kan det nog låta väldigt konstigt att ett träd inte får fällas, trots att det är dött. Varför ska något som är dött skyddas? I det fallet är det inte själva trädet som skyddas, utan den fauna som omger trädet.

Om du vill utföra trädfällning i Lund behöver du också ta hänsyn till de växter och de djur som lever i och kring dessa träd. Ett ihåligt och dött träd kan till exempel vara hem för fåglar och växter som inte finns på andra håll. 

Fler nyheter

09 februari 2023

Brunnsborrning