Hur man överklagar ett invaliditetsintyg: 5 steg till framgång

12 augusti 2022 Helen Johansson

editorial

Begär omprövning

Om du har nekats handikappförmåner är det viktigt att du tar dig tid att överklaga beslutet. Processen för överklagande av invaliditetsintyg kan vara komplicerad och frustrerande, men med rätt verktyg och information kan du lyckas. I det här blogginlägget kommer vi att beskriva 5 steg som hjälper dig att framgångsrikt överklaga ett invaliditetsintyg.

invaliditetsintyg

Gå noggrant över din överklagan

Det finns några olika sätt att överklaga ett invaliditetsintyg. Det vanligaste är att lämna in ett överklagande och om du bestämmer dig för att överklaga måste du fylla i följande steg:

Steg ett: Begär en omprövning

Det första steget för att överklaga ditt invaliditetsintyg är att begära en omprövning av SSA. Detta kan göras online, per post eller personligen på ditt lokala SSA-kontor.

Steg två: Skicka in nya bevis

Om du har nya bevis som du inte om du inte har skickat in den under den ursprungliga bedömningen av funktionsnedsättning, måste du skicka in den vid denna tidpunkt. Det kan handla om medicinska journaler, läkarbrev eller annan dokumentation.

Steg tre: Delta i ett förhör

Om din omprövning nekas har du rätt att begära ett förhör inför en administrativ domare. Vid förhöret kommer du att få möjlighet att lägga fram ditt fall och vittnen kommer att kallas för att vittna för din räkning.

Steg fyra: Överklaga beslutet

Om du fortfarande inte är nöjd med resultatet av din utfrågning kan du överklaga beslutet. Överklagandenämnden kommer att granska ditt ärende och besluta om det tidigare beslutet ska upphävas eller inte.

Steg fem: väcka talan i domstol

Om överklagandenämnden avslår ditt överklagande har du rätt att lämna in en stämningsansökan i en federal distriktsdomstol. Detta är en sista utväg och bör endast övervägas om du har starka bevis för att stödja ditt fall.

Att överklaga ett intyg om funktionshinder kan vara en lång och svår process, men det är viktigt att kom ihåg att du har rätt att överklaga beslutet om du anser att det är felaktigt. Med rätt förberedelser och vägledning kan du öka dina chanser att lyckas.

Tack för att du läste!

Fler nyheter

09 februari 2023

Brunnsborrning